تاریخ : شنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۰
نویسنده : آرتین

عکس

 

فاصله شهر بازرگان تا مراکز استان ها

نام شهر مسافت (کیلومتر) مسیر روی نقشه

اراک

1048

نمایش مسیر

اردبیل

661

نمایش مسیر

ارومیه

293

نمایش مسیر

اصفهان

1329

نمایش مسیر

اهواز

1333

نمایش مسیر

ایلام

1003

نمایش مسیر

بجنورد

1630

نمایش مسیر

بندر عباس

2402

نمایش مسیر

بوشهر

1938

نمایش مسیر

بیرجند

2087

نمایش مسیر

تبریز

274

نمایش مسیر

تهران

903

نمایش مسیر

خرم آباد

1108

نمایش مسیر

رشت

768

نمایش مسیر

زاهدان

2381

نمایش مسیر

زنجان

571

نمایش مسیر

ساری

1155

نمایش مسیر

سمنان

1119

نمایش مسیر

سنندج

701

نمایش مسیر

شهرکرد

1432

نمایش مسیر

شیراز

1815

نمایش مسیر

قزوین

746

نمایش مسیر

قم

1032

نمایش مسیر

کرج

858

نمایش مسیر

کرمان

1873

نمایش مسیر

کرمانشاه

838

نمایش مسیر

گرگان

1288

نمایش مسیر

مشهد

1796

نمایش مسیر

همدان

830

نمایش مسیر

یاسوج

1657

نمایش مسیر

یزد

1512

نمایش مسیر

توجه : کلیه مسافتها تقریبی میباشند


آخرین مطالب