نمایی زیبا از درب گمرک


مجتمع تفریحی و قایقرانی بولاخلار (سه ری کانیا ) در بازرگان

پارک زیبا و دیدنی در بازرگان

مجتمع تفریحی و قایقرانی بولاخلار (سه ری کانیا ) در بازرگان

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گوشه نمایی از آثار تاریخی شهرستان ماکو

                                   ♥♦♣♠♥

کاخ سردار ماکو

 

 Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

Picture Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/

 

تالار پذیرایی خانه سردار ماکو...

 

♥♥♥

گرمابه تاریخی ماكو در عصر صفویه ساخته شده است

این حمام قدیمی ماكو در آغاز سال 88 در دامنه كوه قیه _ قلعه قبان _ كشف شد..

                                    نمایی زیبا از کوه آرارات (جاده کشمش تپه ـ بازرگان ) ۱ کیلو متری بازرگان